تست کالا قبل از ارسال 

 

کلیه کالاها و اسباب بازی های ارسالی توسط واحد کنترل کیفیت بازی دان به دقت تست شده و چک لیست کنترل کیفیت کالا که شامل موارد زیر می باشد بر روی هر بسته الصاق میگردد

 

 

از بازی دان شاد و حرفه ای خرید کنید