در صورت خرید اینترنتی از بازی دان تا هفت روز امکان مرجوعی یا تعویض وجود دارد مشروط بر آنکه پلمپ کالا باز نشده باشد.

مطابق قانون هزینه مرجوعی کالا بر عهده ی خریدار می باشد.

امکان خرید از نزدیکترین مغازه علاوه بر کاهش هزینه های ارسال امکان مرجوعی را نیز ساده تر می نماید.